„Byla to velká euforie, hlavně půl rok těsně po listopadu," říká Josef Blacha.

„Pro mě to byla situace, kdy se naplnilo to, že jsem se mohl podílet na změně režimu v naší republice," dodal.

Podívá-li se zpět na oněch uplynulých 25 let a zhodnotí-li současnou dobu, funguje to podle jeho slov relativně dobře. „Mnohé negativní jevy, které dost často vidíme, jsou průvodním jevem toho, že mnoho lidí nepochopilo, co je demokracie," shrnul Josef Blecha.

„Problém je, že řada lidí své osobní zájmy povyšuje nad zájmy celé společnosti, přesněji mnoho lidí se chová jako urvaní od řetězu a neuvědomují si, že demokracie je stav, kdy svoboda jednotlivce by měla končit tam, kde začíná svoboda ostatních. Mnohdy povyšují svá lidská práva nad povinnosti, které mají," dodal Josef Blecha.