Připraven je doprovodný program od dětského centra KidzTown. Neprodané věci nabídne i Farní Charita Kolín a drobné občerstvení s chutnou kávou zajistí Cafe Kaftan. Milovníky vína potěší stánek od vinařství Žáček z Kutné Hory, ti se specializují na výrobu nechemického vína.

Výrobky uvede také obecně prospěšná společnost Mela, která se specializuje na pomoc lidem starších patnácti let s mentálním a kombinovaným postižením či lidem s dlouhodobě chronickým psychiatrickým onemocněním na cestě k samostatnosti a nezávislosti. Mela se zároveň podílí i na organizaci Blešáku na vzduchu.