Ačkoli je skřivanské hospodářství nekomerční, bylo v chovu hodně ptáků, dohromady 184. Nejen slepice, husy a kachny, ale i krůty a křepelky. „Všechna drůbež byla v souladu s legislativou utracena,“ potvrdil Majer.

Nákaza ve skřivanském chovu byla podle něho odhalena na základě kontroly a odběru vzorků ve vybraných chovech v ochranném pásmu kolem ohniska v nedalekých Masojedech. „Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1,“ dodal Majer.

Byla vymezena uzavřená pásma, kde platí mimořádná veterinární opatření. Ta se částečně překrývají s pásmy okolo masojedského ohniska. Šárka Rumanová, starostka Přišimas, pod jejichž správu Skřivany spadají, připomněla, že v okolí se nachází šestnáct menších chovatelů drůbeže.

V ochranném pásmu jsou nyní katastrální území obcí Masojedy, kde muselo být v únoru utraceno 45 kusů drůbeže, Hradešín, Mrzky, Přišimasy, Rostoklaty, Škvorec, Limuzy a části obcí Doubravčice, Tuklaty a města Úvaly. Dalších 60 lokalit je v pásmu dozoru.

Například v Doubravčicích, kde je v ochranném pásmu na 21 dní severní část obce, nabádají k opatrnosti i ostatní chovatele. „Zásadní je zabránit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky a s vodními plochami, umístit napájení a krmení pouze v zakrytých prostorách, kam nemohou mít volně žijící ptáci přístup. Zcela nepřípustné je rozhazovat po výběhu krmivo, které volně žijící ptáky přitahuje,“ apeluje tamní radnice na chovatele.