V současné době se zpracovává například projekt na zateplení a výměnu oken v domech v Benešově ulici č.p. 642 a 644, tedy ve vysokém bytovém domě v místech zvaných U Lenina a dál směrem ke Kauflandu. Jedná se o tři vchody po sedmi patrech, tedy celkem přes 50 bytů. Obyvatelé si zde často stěžují na netěsnící okna a v zimě větší potřebu topení. „Teď v horkých dnech je to docela příjemné,“ smála se obyvatelka jedno z bytů. „Ale když přijdou první chladnější podzimní dny a člověku doma přes zavřená okna téměř vlají záclony, to už tak příjemné není,“ dodala.

Několik bytových domů v Benešově ulici už rekonstrukcí prošlo, naštěstí se tam stavbařům neobjevila žádná překvapení, jako tomu bylo v případě tzv. šestnáctipatráku, tedy budovy v Tyršově ulici měřící 51,2 metru a obývané 90 rodinami. Tím nemilým překvapením byl azbest, o kterém nebyl nikde žádný záznam. Město proto muselo upravit harmonogram prací, zajistit bezpečnou likvidaci azbestových desek, a cena prací se tak vyšplhala na 10 milionů korun.

Zateplení, výměna oken a oprava střechy čeká také bytový dům U Nemocnice 425. „Zde to bude náročnější oprava, protože jsou tam technologické závady z minulosti, kdy se před 20 lety dům zrekonstruoval. Jde zejména o střechu, je potřeba opravit špatné odvětrávání, vyměnit střešní okna a podobně,“ popsal místostarosta Tomáš Růžička. V případě domů Benešovy ulice i v ulici U Nemocnice je to ze strany města příprava, aby byla hotová projektová dokumentace pro žádost o dotaci. Pracovat by se tedy mělo příští rok.

Aktuálně běží práce na přestavbě bývalé ubytovny v Legerově ulici. Město ji vykoupilo a přestavuje ji na dům s malými byty určenými například pro matky samoživitelky. „Ještě se bude dodělávat fasáda z přední strany, pak bude kolaudace a dům bude připraven k obsazování,“ uvedl místostarosta Růžička. V domě vzniká osm bytů a obsazovat by se měly začít již od léta.

Město také poptává projektanty na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci deseti bytů pro lidi se sníženou pohyblivostí v nebytovém komplexu v Husově ulici. I zde by město rádo získalo dotaci, která by měla být vyhlášena na podzim. „Trochu se bojíme, jestli ještě najdeme volného projektanta, proto oslovujeme šest firem a další oslovení probíhá veřejně,“ dodal Tomáš Růžička.