„Když má někdo větší zahradu, je jedna nádoba při svozu jednou za čtrnáct dní velmi málo. Myslím si, že pokud už se bioodpad sváží, měl by být sesbírán veškerý. Když se lidem nevyjde vstříc, opět bioodpad skončí v nádobách na komunální odpad, což je škoda," říká jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová.

Rozhodnutí je ovšem na bedrech města. „V současné době se přiděluje vždy jedna nádoba na rodinný dům (číslo popisné). Ještě nebyly distribuovány všechny nádoby, tzn. nebyla pokryta všechna plánovaná č.p., proto v současnosti neuvažujeme, že by se mělo přidělovat více nádob na č.p. Až bude pokryto celé plánované území a budeme mít k dispozici více relevantních dat a zkušeností s využíváním nádob na bioodpad, potom se může otevřít diskuse o přidávání nádob," uvedla tisková mluvčí radnice Jiřina Holubová.