Cyklostezka z Poděbrad do Kouřimi. To je projekt, kterým se v současné době zabývá několik měst a obcí na Kolínsku i Nymbursku. Prvotním záměrem všech zúčastněných je propojit turisticky zajímavá města a návštěvníkům cestou pochopitelně nabídnout také něco navíc. Tedy přiblížit turistům i další atraktivní místa v regionu. Místním by pak cyklostezka měla sloužit nejen k výletům, ale například jako jedna z možností, jak se dostat bezpečně do sousední obce či do vzdálenějšího místa pěšky, případně na kole. „Jde o to, aby se občané Cerhenic dostali bezpečně do Poděbrad, a to na náměstí, na kolonádu, ale i v létě na Jezero. Momentálně je vypsaná poptávka na projektanta, který udělá vyhledávací studii, jež stanoví budoucí trasu. V létě by již mohla být vypsaná zakázka na projektovou dokumentaci,“ uvedl starosta Marek Semerád.

V současné době mezi s sebou uzavřely smlouvu o spolupráci a také smlouvu o dílo na vypracování vyhledávací a technické studie pro investiční akci město Poděbrady s obcemi Velim, Sokoleč, Plaňany a Cerhenice. Dále však oslovili také vedení města Kouřim a dalších obcí, zda by se do projektu nechtěla zapojit. Plánovaná stezka by tak měla vézt také Klášterní Skalicí, Miškovicemi, či obcemi Zalešany a Žabonosy.

Nápad, který inicioval starosta Cerhenic Marek Semerád, se setkal s úspěchem. Podle Jaroslava Lukeše, starosty Klášterní Skalice se uskutečnila schůzka, kde se hovořilo o možné trase. „Navrhoval jsem, že by stezka mohla vézt přes lávku do Miškovic,“ prozradil Jaroslav Lukeš. Schůzku se ostatními starosty potvrdil také Martin S. Charvát, který připomněl, že vše je teprve na začátku a prozatím se hovořilo pouze o možnostech, kudy by stezka pro cyklisty mohla vést. Její konečná trasa však prozatím známá není. „Někde bychom využili stávající cesty, někde by vznikly nové,“ prozradil s tím, že se hovořilo například také o rozhledně, která by mohla vznikající cyklostezku zpestřit.

Martin S. Charvát také dodal, že na stezce se bude pracovat po etapách. Obce nebudou cyklostezku realizovat z vlastních peněz a tak nejvíce záleží na tom, jak budou úspěšní v žádosti o dotace.