Za loňský rok se podle statistiky zaregistrovalo celkem 441 uživatelů knihovny, což je asi 13 % obyvatel Kostelce. 
Z toho se zaregistrovalo sto dětí do patnácti let.
Celkem v minulém roce knihovnu navštívilo 4097 lidí.

805 osob do knihovny nepřišlo pro knihy ani časopisy, ale využilo zde veřejný internet.
Za celý loňský rok si čtenáři v černokostelecké knihovně vypůjčili celkem 26 996 knih. Většinu z nich si půjčili dospělí. Ti si totiž přečetli 22 950 knih, zatímco děti jen 3323 knih.
Velký zájem byl o beletrii. Té se půjčilo celkem 24 929.

Naučnou literaturu vypůjčila knihovna v 1344 případech. Vypůjčilo se také 723 periodik. Ke konci minulého roku nabízela knihovna celkem 18762 knih, z toho asi 14500 ve volném výběru. Ostatní, zejména starší knihy, jsou v pojezdových regálech, které nahrazují sklad a nejsou veřejnosti přístupné.

Do knižního fondu knihovny v loňském roce knižní tituly také přibyly. Čtenáři měli možnost vypůjčit si 248 knih. Na nákup nových knih a časopisů bylo vynaloženo celkem 37 565,10 korun. Knihy však 
v knihovně nejen přibyly, ale také ubyly. Staré knihy jsou bohužel čas od času potřeba také vyřadit. A to zejména vzhledem k poškození dlouholetým užíváním, dvojím stěhováním a provizorním uskladněním.
V rámci této revize knižního fondu v černokostelecké knihovně došlo v loňském roce k vyřazení 815 knih.