I s ohledem na nutnost prevence šíření nákazy doporučila hygienická stanice, aby děti, které navštěvovaly MŠ Legerova, nenavštěvovaly jinou mateřskou školu. „Provoz odloučeného pracoviště bude obnoven, jakmile to epidemiologická situace dovolí a nebude hrozit rozšíření nákazy v mateřské škole,“ uvedla Martina Rokosová.