TRIBUNOVÝ ŘEČNÍK
Václav Malý, katolický kněz, který v listopadu 1989 mluvil k národu z tribuny na Václavském náměstí, se díky svým názorům stal jedním z mála společensky široce respektovaných řečníků a kazatelů v Čechách. V pátek 15. prosince přijede oslovit kolínské publikum. Setkání s ním proběhne v sále Dívčí katolické školy v Legerově ulici od 18 hodin.

S KYBLÍKEM PRO VODU
Ve středu 22. listopadu se ocitlo Karlovo náměstí, ulice Kutnohorská, Politických vězňů a Mostní bez vody. Místní obyvatelé museli využít přistavených náhradních zdrojů pitné vody. Uzavření přívodu pitné vody zapříčinila oprava potrubí. Nutnost této opravy byla zjištěna při pokládání nového povrchu silnice na křižovatce u úřadu práce. Oprava, při níž se vyměnilo šest uzávěrů na propojení vodovodních řad, si vyžádala více práce než se předpokládalo a z toho důvodu se i samotná oprava protáhla do podvečerních hodin téhož dne.

PLYN PRO VÍTĚZOV
Na Vítězov, který je součástí Velimi, „dojde" v investičních akcích až po roce 1996. Už od roku 1993, kdy se zde projevil nedostatek vody, je zpracován projekt na vodovod. Obecní úřad doufá, že tak jak bylo přislíbeno, přidá peníze na budování vodovodu stát a společně s vodou by se do Vítězova mohl dovést i plyn.

V KOLÍNĚ BYL TANEC
V klubu Zámecká proběhl v neděli 26. listopadu 25. ročník taneční soutěže „Podzimní cena města Kolína." Soutěže se zúčastnilo celkem 84 tanečních párů ze 45 tanečních klubů celé ČR. Soutěžilo se ve třídách „D" a „C", v obou třídách se tančil standart a latina. Ve tř. „D" zvítězil ve standardu pár z TK Astra Praha Romana Sýkorová a Milan Mikyška, v latině si vytančil vítězství pár ze Staccata Praha Iva Palkosková a Antonín Novák. Ve tř. „C" si pro vítězství přijeli ve standardu z KAT Zbraslav Romana Jiráková a Stanislav Holý. V latině v této třídě zvítězil pár z Elánu Ostrava Martina a Zdeněk Ralíkovi. Kolín reprezentovali tři páry z KST Kolín a 4. páry z TK Sendražice, bohužel do finále se neprobojoval žádný z párů. Vedoucí celé soutěže byl tradičně dlouholetý taneční mistr Bohuslav Matiáš (KST Kolín).

DECHOVKY S OMEZENÍM
V Praze zasedala komise pro 34. ročník Kmochova Kolína, jejíhož zasedání se zúčastnili pracovníci městského úřadu a ing. Stojanov za pořádající agenturu Jordan. Bylo rozhodnuto, že na příštím ročníku zahraje pět souborů dospělých, pět mládežnických a pět souborů zahraničních. Předpokládá se, že na Kmochův Kolín přijedou dva soubory ze SRN, jeden z Ameriky, jeden ze Švýcarska a jeden z Litvy. K tomuto závěru dospěla komise především z důvodů organizačních při monstrkoncertu, kdy byly stížnosti na rozmístění muzikantů a pro dirigenty nesnadné zvládnutí tak velkého tělesa.

DOSPĚLÁCI DO ŠKOLY
Příští středu 13. prosince mohou přijít do 3. ZŠ i dospělí. Ta totiž pořádá od 8 do 16 hodin den otevřených dveří a škola bude zpřístupněna veřejnosti.