PRODEJ BYTŮ NA STARTU

Na konci září kolínské zastupitelstvo schválilo vyhlášku č. 2/95 o převodu obytných domů, bytů a nebytových prostor z majetku města. Tato vyhláška zrušila dvě předcházející a měla by být už definitivní. Nájemníci obecních bytů, mající zájem o jejich koupi, se tak o další krok přiblížili ke svému malému snu o vlastním příbytku. Že těch dalších kroků nebude ještě zdaleka málo, je z vyhlášky zřejmé nenechte se však vystrašit. Samotná vyhláška je cenná zejména v tom, že dává dosavadním nájemníkům celkem jasný návod na to, jak si spočítat cenu svého bytu a ujasnit si, jak ji splatit. Ti nedočkavější to jistě už dávno udělali.

OMEZENÍ V CENTRU

Městská rada na svém zasedání 23.10. schválila „Přehled povolení k vjezdu motorových vozidel do zóny městské památkové rezervace, podmínky jejich vydávání pro rok 1996 a možnosti parkování v zóně". Hlavní změna se týká zásobování, které má k vjezdu vyhrazené hodiny 5-9 a 17-20 h. Zrušena budou povolení ke vjezdu typu „D", náhradou budou jednorázová povolení udělovaná dopravní policií.

POZOR NA ŽIVNOSŤNÁK

Živnostenský úřad nyní na sklonku roku věnuje velkou péči podnikatelům, kteří nemají řádně označenou provozovnu. Jako příklad uveďme, že za chybějící jméno odpovědného vedoucího nebo délku otevírací doby ukládá několikatisícové pokuty.

ŽE BY PŘECHOD?

Podle informací z kolínské Policie ČR je návrh na zřízení přechodu pro chodce v místech u Všeobecné zdravotní pojišťovny již zadán architektovi. Podle silničního zákona však musí být přechod nejméně sto metrů od světelné křižovatky, takže jeho umístění se předpokládá až ústí ulice V Opletkách. Úpravy si vyžádají finanční náklad kolem sto padesáti tisíc korun, přemístění autobusových zastávek a přepůlení čtyřproudové silnice v místech dvojité čáry asi osmdesát centimetrů vysokými deskami.

ŽÁDNÉ RUŠENÍ

„V žádném případě se nebude okresní knihovna, rozhlas po drátě a samozřejmě ani pečovatelská služba rušit. Od začátku se snažíme najít někoho, kdo tyto služby od nás převezme." Tuto odpověď nám na otázku, co bude dál s okresními službami, kterých se je v důsledku krácení rozpočtu nucen Okresní úřad v Kolíně vzdát, dal přednosta této instituce ing. Soukup. V současnosti to vypadá tak, že proběhla jednání o transformaci okresní knihovny na městskou, s čímž panuje v řadách obcí všeobecný souhlas.