NOVINKY Z BRODU
Několik novinek přinesly uplynulé týdny na česko-brodském městském úřadě. Minulý měsíc navštívila sedmičlenná radniční delegace, vedená starostou MVDr. Nemečkem, německé městečko Köngen, ležící nedaleko Stuttgartu. Na programu návštěvy byla prohlídka města, čističky odpadních vod, domova důchodců, a školských a kulturních zařízení. Navázané přátelské vztahy skýtají možnosti další vzájemné spolupráce. Narychlo bylo svoláno na středu 25. října městské zastupitelstvo k projednání vyhlášky o fondu na rozvoj bydlení. (V tomto případě město poněkud zaspalo, protože např. v Kolíně existuje tento fond již rok.) K 30. listopadu končí pracovní poměr na městském úřadě vedoucí odboru samosprávy Ing. Vopařil.

VE ŠTÍTARECH JAKO 
V CHICAGU
V úterý 24. října po 23. hodině oznámil na služebně MP pan D. Ř. únos svého bratra. Událost popsal tak, že jeho bratrovi, panu R. Ř. z Lošan, bylo v místě jeho bydliště vyhrožováno panem R. S. střelnou zbraní. Poté byla oběť vyhrožováním donucena k nastoupení do automobilu a odvezena neznámé místo. Podle slov oznamovatele se jednalo mezi oběma muži o „nevyřízené účty". Oznamovatel udal jméno „únosce", takže pátrací akce začala v místě jeho bydliště – ve Štítarech. O celé záležitosti byla informována PČR. Mezitím autohlídka prováděla pátrání na území Štítar. Tam byl také zpozorován strážníky „únosce" pan R. S., který se pokusil před strážníky uprchnout do areálu chovatelské burzy. Zde byl zanedlouho nalezen, jak se skrývá v roští. Při kontrole byla u pana R. S. nalezena replika pistole, se kterou byl 22letý muž předán PČR.

DEVATENÁCTKA BOBÍKY NEOBLOUDILA
V pátek 27. října, třicet minut po půlnoci, se na služebnu dostavila neznámá slečna s přítelem. Dvojice mladých lidí byla v podnapilém stavu, čemuž odpovídalo i jejich chování. Službu konajícím strážníkem bylo dvojici doporučeno, ať se odeberou k domovu. V první fázi nebyla tato výzva akceptována. Po chvíli si mladý muž uvědomil svoji situaci a odešel. To se nedá říct o jeho partnerce. 19letá J. S. z Kolína se neustále snažila dostat do „útrob" městské policie a to tak, že lezla po vnější straně ochranných mříží. Ani po další výzvě strážníka neopustila od svého nevhodného chování. Potom už následovala jenom „eskorta" na protialkoholní záchytnou stanici.

VÝSTAVA PARUK
Prodejní výstava paruk a příčesků se uskuteční v pátek 
17. listopadu v Městském divadle v místnosti studiové scény. Od půl páté do sedmi hodin večer se můžete přijít podívat, paruky vyzkoušet a nechat se nalíčit od profesionální kosmetičky. Akci pořádá pražská firma Vilco.

ZLATÍ DÁRCI
Tentokrát v Pardubicích uspořádal Oblastní spolek ČČK Kolín-Pardubice setkání „zlatých" dárců, kteří bez nároku na odměnu darovali svoji krev nejméně čtyřicetkrát. Z celkového počtu osmdesát jich čtrnáct bylo z kolínského okresu. Setkání v hotelu Labe bylo doplněno přátelským posezením s několika herci pardubického divadla.