Ve spolupráci s ČVÚT Praha radnice umístila meteostanice s měřiči kvality ovzduší na sloupy veřejného osvětlení v Ovčárecké ulici a v Masarykově ulici, tedy v největší ulici uprostřed sídlištní zástavby a na frekventované výpadovce z města směrem na velkou průmyslovou zónu Kolín – Ovčáry.

Po prázdninách by měly být k dispozici první výsledky měření, které chce město dávat na své webové stránky, aby měli obyvatelé nejen informace o aktuálním stavu ovzduší, ale časem i možnost porovnání s předchozími týdny či měsíci. Měřiče v této chvíli monitorují prachové částice a organické těkavé látky. K tomu je výstup z meteostanic, který je důležitý pro vyhodnocení dat z měřičů. „Výborně to funguje například v Litoměřicích, kde mají meteostanic už několik. Po čase provoz měřičů u nás v Kolíně vyhodnotíme a rozhodne se, jestli má smysl provozovat je dál. Ale myslím, že v dnešní době sledovat kvalitu ovzduší je určitě vhodné,“ podotkl místostarosta Tomáš Růžička.

Výstupy z měřičů a meteostanic poputují na hygienickou stanici nebo také k rukám lékařů plicního oddělení Oblastní nemocnice Kolín. „Cílem monitorování ovzduší je samozřejmě sledovat znečištění a případně iniciovat opatření v rámci města,“ doplnil místostarosta.

Mezi taková opatření by mohlo teoreticky v krajním případě patřit i dočasné omezení dopravy v určité lokalitě.

Moderní měřiče umí monitorovat spoustu látek a škodlivin, ale nejen jich. Dokáží například také měřit hluk. Ten se ale podle slov místostarosty v současné době neměří. Alespoň zatím. „Normy na hluk nejsou vůbec jednotné, záleží na tom, jestli je v daném místě stará zátěž, či nová zátěž, jaké jsou odrazy od stěn a podobně,“ podotkl místostarosta.

Město do projektu monitorování kvality ovzduší aktuálně investovalo kolem 300 tisíc korun, což představuje kompletní vybavení obou monitorovacích míst, dobíjecí bod, baterie či software.

Obyvatelka sídliště Lucie Fabiánová měření kvality ovzduší obecně vítá. „V dnešní době je to asi potřeba. Jen by mě zajímalo, jestli se opravdu budou dělat nějaká opatření, pokud by koncentrace škodlivin přesáhly nějaké stanovené normy, nebo jestli to bude vlastně jen pro informaci, tedy aby lidé raději moc nevětrali nebo pokud možno nechodili ven,“ poznamenala. Podle jejího názoru by nebylo od věci umístit další měřiče třeba na průtah Kolínem, tedy do Jaselské ulice nebo do Havlíčkovy, i když tam není tolik bytů či rodinných domů.

Hodně výfukových plynů z aut je nezřídka také prakticky v centru města. Leckdo z Kolíňáků ví, že v dopravní špičce kolikrát na starém mostě nelze přes pomalu se posouvající kolonu aut ani přejít silnici. „A kdyby se zapnulo i to měření hluku, to by bylo určitě dobré. Ať tak či onak, prostě by byly jasně naměřené decibely,“ dodala Fabiánová.