Vedoucí denního stacionáře a odlehčovací služby Clementas Kolín Lucie Brožková připomněla, že spolupráce trvá již několik let. „Studenti k nám přichází na praxi, učí se zde pečovat o naše seniorské klienty, a já se účastním jejich závěrečných zkoušek. Naši klienti studenty přijali za své, a tak vznikla myšlenka, jim vystavit v závěru školního roku vysvědčení,“ popsala.

Obor této praktické školy je určený žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky, kteří na své životní cestě potřebují v některých oblastech větší podporu. Může se jednat o hendikep sociální, ale i zdravotní. Studium je koncipováno tak, aby během dvouleté přípravy poskytovalo žákům podmínky pro získání kvalifikace pracovníka v sociálních službách. Někteří žáci odchází po studiu na vyšší školu, kde se budou pečovatelství věnovat dále a následně mají namířeno do některého z velkých zdravotnických zařízeních na Kolínsku a Kutnohorsku. Kolínské centrum pro seniory slouží jako denní stacionář a odlehčovací služba.

Alena Pavelová, mistryně odborného výcviku, uvedla, že studenti do Clementas chodili každé úterý a učili se v praxi tomu, co jsme ve škole naučili teoreticky. „Nejednalo se jen o úklid. Studenti pomáhali pracovníkům například při ranní hygieně, připravovali pro seniory zábavný program na dopoledne nebo se na něm podíleli. Povídali si s nimi, což bylo možná to nejdůležitější.“ řekla.

Jak důležitá a hlavně žádaná je přítomnost studentů popsal jeden z klientů domova Václav Veselý. „Důležité je popovídání. Chodí k nám pomáhat i děti z mateřské školy, které nám zpívají, malují si s námi,“ řekl.

Jedním ze studentů, který tu měl praxi je i osmnáctiletý Petr Smitka. Na konci června bude skládat závěrečné zkoušky a následně si bude hledat zaměstnání. Protože se při studiu i praxi zaměřil na obor pečovatelství, tak bude i profesně tímto směrem pokračovat. „Líbí se mi starat se o seniory, ale také povídat si s nimi a naslouchat jim,“ řekl Smitka.

Právě na něj pěla Marcela Bernatová, asistentka pedagoga, velkou chvíli. „Petr byl opravdu vynikající. Nejen v Clementas, ale také v domácí péči, kde se ve svém volném čase staral o jednu klientku z Kolína. Má to v sobě, je velice šikovný,“ řekla.