Proces čištění probíhá tak, že voda z kanalizace se nejprve předčistí mechanicky a poté natéká do biologické linky, kde dochází k provzdušňování a odstranění dusíku. Kal je odvodněn, vysušen a ekologicky zlikvidován. Vyčištěná voda putuje do říčky Šembery.

Při současné intenzifikaci se zlepší především dodávání vzduchu do nádrží, biologické odstraňování dusíku a chemické odstraňování fosforu. Předpokládané náklady jsou 22,3 milionu bez daně. Po dokončení, které je plánováno na září 2022, bude následovat roční zkušební provoz.