Dalším přínosem je plná automatizace vysušování kalů a jejich budoucí možné využití jako ekologického hnojiva, zároveň se sníží látkové zatížení čističky, a tím se získá i dodatečná kapacita kolem 1400 obyvatel.

Nový kalolis se spouští do provozu v těchto dnech.