Významnou investiční akcí Českého Brodu letos bude stavba odlehčovací komory a přečerpávací stanice ve Sportovní ulici. Jedná se o první krok v přípravách na oddělení splaškové a dešťové kanalizace, které se v současné době spojují v jednu.

Poznáte místo v Kolíně na historické fotografii?
Fotohádanka z minulosti: Poznáte místo v Kolíně na dobovém snímku?

Zařízení, které by mělo vzniknout přibližně pod křižovatkou ulice Sportovní a Císaře Zikmunda a mělo by zasahovat na nově získaný pozemek u bývalých Stavokontrukcí, by mělo zlepšit funkčnost kanalizace v severozápadní části města. „Není to ani tak vidět, ale jde o hodně velkou investici,“ vysvětluje starosta Českého Brodu Tomáš Klinecký a dodává: "Momentálně máme na většině území města jednotnou kanalizaci na splaškovou i dešťovou vodu. Vše teče do liblické čističky a následně do řeky Šembery“.

Více vody do Kounického potoka

Oddělení dešťových vod od ostatní odpadní vody by mělo pomoci zavodnění Kounického potoka. „Stává se, že v něm stojí voda, je špinavá. Dešťová voda místo toho zbytečně zatěžuje čističku, při tom by mohla téci rovnou do potoka. Ten na Českobrodsku pramení a poté teče směrem na Kounice,“ upřesnil Tomáš Klinecký. Nové zařízení by také mělo zlepšit zatížení kanalizace při přívalových deštích.

Z přípravného fotbalového utkání Kolín - Nový Bydžov
ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Kolín za rok 2023

Odlehčovací komora s přečerpávací stanicí budou mít za úkol správně ředit splaškovou vodu tou dešťovou v momentech, kdy je nebude kanalizace schopna pojmout. „Jde o to, aby to přírody odtekla dostatečně naředěná voda, aby to bylo ekologicky vyhovující. Byl by to obrovský problém, pokud by toto nefungovalo správně. Souviset s tím bude i rekonstrukce Žižkovy ulice,“ uvedl Tomáš Klinecký.

Chystá se i další intentizifikace čističky

Zařízení by také mělo navýšit kapacitu stávající kanalizace, aby nedocházelo k jejímu přetížení. V případě Žižkovy ulice chce město akci zlevnit, a to zejména o napojení dešťových vod do Šembery v jiném místě, jinou podobu retenčních prostor a o aktualizaci rozložení jednotlivých stavebních objektů a rozpočtů.

Z dětského karnevalu v Kolíně v sále Na Zámecké.
V sále Na Zámecké se bavili malí námořníci, princezny, berušky nebo čarodějové

„V první fázi bychom chtěli realizovat nejméně úsek od zrcadla po budovu G. Kdy nicméně dojde k realizaci rekonstrukce, jež bude ve spolupráci se Středočeským krajem, závisí na celkových nákladech a rozpočtových možnostech města i na rozhodnutí kraje,“ míní starosta. Český Brod chystá také další intenzifikaci čističky odpadních vod, která bude navazovat na předcházející projekt stejného zaměření. Využitelnost čističky by tak měla opět stoupnout.