Akci organizovali zanícení milovníci varhan Jiří Žůrek a Ivan Bok. Hostem zajímavé akce byl varhanní virtuos Pavel Svoboda, laureát mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2013.

V jeho dokonalém podání vyslechli posluchači, mezi nimiž byli nejen místní, ale i řada přespolních, duchovní skladby i melodie jiného charakteru. Návštěvníci měli zároveň možnost téhož dne navštívit 
s umělci také další kostely, a to v Chotouni, Ratenicích a Nové Vsi.

„Velimské varhany jsou uznány jako snad největší nástroj v evangelických kostelech v České republice. Stavěl je varhanář Václav Michal Mölzer v roce 1866. Představují zajímavý příklad nástroje z období druhé poloviny 19. století s historickou zásuvkovou vzdušnicí a mechanickou trakturou. Také názvosloví rejstříků je svým způsobem unikátní. Znalci považují nástroj za památkově hodnotný," popsali manželé Čábelovi, jedni z organizátorů připomenutí výročí upálení mistra Jana Husa, 
v jehož rámci se prezentace varhan konala.

Sbor Českobratrské církve evangelické ve Velimi podle jejich slov zahajuje jednání o opravě vzácných varhan a zároveň vyhlašuje dobrovolnou sbírku pro tuto náročnou akci.

Dobrovolná sbírka se uskutečnila i při zmíněné prezentaci varhan ve velimském kostele a byla rozdělena rovným dílem mezi čtyři navštívená místa právě na opravy těchto nástrojů.