Na začátku, byla nabídka ministerstva zemědělství, zda bychom byli ochotní zorganizovat návštěvu čínské delegace do našeho regionu a představit jim systém fungování místních akčních skupin. Mohli jsme, s ohledem na naše osobní přesvědčení a sympatie s utlačovaným Tibetem, tuto nabídku odmítnout. Ale my ji neodmítli.

Náplní návštěvy totiž mělo být vysvětlení čínským delegátům, jak se nám v Česku, potažmo v Evropě, daří udržovat obyvatele na venkově a bránit migraci lidí do velkých měst. Rozhodli jsme se tuto hozenou rukavici přijmout a pokusit se místo pasivního odporu proti čínské politice o vlastní přičinění ke změně k lepšímu.

Pokusili jsme se delegáty zasvětit do fungování občanské společnosti, principu utváření politiky zdola, účelnosti využití finančních prostředků tam, kde jsou potřeba. Provedli jsme je po Černokosteleckém pivovaře, kde si váží tradic a vlastní historie a udržují identitu venkova.

Prezentovali jsme jim hodnoty, které dle nás drží lidi na venkově – mezi nimi především úctu k vlastní historii – ale i rozličnosti, dostupnost, udržení a tvorbu pracovních míst a mnoho dalšího.

Zkrátka potřebu kvalitního zázemí pro spokojený život. Setkání jsme zakončili společnou večeří a sklenkou černokosteleckého piva.

Na závěr bychom rádi poznamenali, že našeho rozhodnutí nelitujeme. Určitě ne všechno delegátům v hlavě utkvělo, ale my věříme, že pokud návštěva alespoň trochu pomůže k rozvoji občanské společnosti v Číně, neorganizovali jsme ji zbytečně.