Josef Zounek se narodil 19. října 1856 v rodině statkáře Františka Zounka a jeho manželky Marie, rozené Bartošové. Společně s rodiči a dalšími pěti sourozenci obýval usedlost čp. 19 v Mrzkách.

V dospělosti získal Josef rodinné hospodářství a společně se svou ženou Alžbětou statek značně zvelebil a zvětšil jeho rozsah na 72 hektarů. Jako svědomitý hospodář aktivně pracoval ve Včelařské jednotě a byl také známým milovníkem kaktusů. Touha po vědění a slušné finanční zajištění ho dovedly až k cestování.

V letech 1908 - 1910 se Josef Zounek s několika přáteli zúčastnil výpravy do Orientu, která byla vypravena z Terstu. Nejdříve navštívili Alexandrii a Káhiru, dále putovali po Nilu do Asyutu, Beni Suef, Biba Gebel, Abu Fely, Luxoru a Théb. Z Egypta pak výprava pokračovala lodí do Haify, Jeruzaléma a Betléma, Bejrútu a Smyrny. Zpáteční cestou navštívili Effes, Athény, Cařihrad, Sofii a Bělehrad, odkud se přes Vídeň vrátili domů.

Za svého pobytu v Egyptě Josef Zounek získal poměrně rozsáhlou kolekci egyptologických předmětů čítající více než 50 kusů, kterou později daroval Podlipanskému muzeu.

Nejcennější však byla numizmatická sbírka, o kterou měla zájem i řada zahraničních institucí. Zounek ji pod dojmem návštěvy u prezidenta T. G. Masaryka a na jeho výslovné přání postoupil za 700.000 korun Národnímu muzeu v Praze. V roce 1925 věnovali manželé Zounkovi 200.000 korun pro nadační účely Rolnické školy a 100.000 korun na stavbu budovy Podlipanského muzea v Českém Brodě.

Na zasedání představenstva muzea dne 7. března 1925 bylo usneseno zřídit v muzeu zvláštní Zounkovu síň.

Slavnostního otevření muzea, které proběhlo 28. října roku 1931, se však Josef Zounek už nedožil. Zemřel totiž 28. prosince 1927.

                                          Regionální muzeum Kolín