Školka se bude specializovat na děti s autismem, mentální retardací, lehkou mozkovou disfunkcí a různými logopedickými vadami. „Budeme pracovat systémem ABA, který je ve světě velmi úspěšný, bohužel u nás je tato metoda velmi málo rozšířená, a pokud někde ano, bývá těžko dostupná a finančně velmi náročná,“ říká předseda spolku Marek Semerád. Každé dítě bude mít od certifikovaného ABA terapeuta z ABA centra Praha konkrétní individuální plán, podle kterého bude asistent pedagoga s dítětem pracovat. „Budeme mít tři malé třídy po pěti až sedmi dětech a věříme, že jim dokážeme významně pomoci.

Aplikovaná behaviorální analýza je způsob, jak rozvíjet schopnosti dětí s autismem, hlavně jde o rozvoj komunikačních schopností a potlačení nevhodného chování. Pod tím si lze představit prakticky cokoli, od situace, kdy dítě kouše spolužáky či rodiče až po to, že v těžších případech například bouchá hlavou o zeď,“ popsal předseda.

Mateřská škola bude podle jeho slov umožňovat na přání rodičů i jiné terapie. „Ze zkušenosti víme, že nemalému počtu dětí s autismem pomáhá také speciální dieta s vyloučením lepku, mléka a kaseinu. Děti tedy, pokud o to budou rodiče stát, dostanou ve školce speciální stravu,“ vysvětlil Marek Semerád.

Cílem zakladatelů speciální mateřské školy je dopomoci postiženým dětem do do stavu, kdy budou schopné s asistentem absolvovat běžnou školní docházku. „Nicméně co nejdříve bychom rádi otevřeli první stupeň ABA školy, aby děti z naší školky měly možnost pokračovat ve školní docházce ve specializované škole,“ poznamenal předseda. 

ABA terapie:
Behaviorální analýza vychází z principů učení a chování– behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak ho modifikovat.

Přestože se Aplikovaná behaviorální analýza může zdát novou metodou, má za sebou již více než 50 let vědeckého výzkumu. Na počátku 60. let se aplikací behaviorální analýzy začal rozsáhle věnovat tým pracovníků kalifornské univerzity vedený psychologem O. I. Lovaasem (1927-2010). Lovaas vytvořil první intenzivní behaviorální intervenci pro děti s autismem známou jako ABA terapie nebo „Lovaasův program“. Pomocí metodologie ABA se eliminuje nežádoucí chování, děti se učí novým dovednostem, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace, učení a sociální interakce. Metodika ABA je velmi propracovaná, vždy je plán intervence s dítětem nastaven přísně individuálně, je „ušit na míru“ konkrétního dítěte.

Přesvědčivost dosažených výsledků ABA terapie podpořená četnými studiemi (EBM) vedla v USA v k zahrnutí této intervence do úkonů hrazených pro děti ze zdravotního pojištění, a to již od pozitivního screeningu na PAS buď v 18 nebo 24 měsících.
Zdroj: http://www.ncsl.org/issues-research/health/autism-and-insurance-coverage-state-laws.aspx