Město už má stavební povolení na opravu komunikace ulice 5. května od křižovatky silnic III/3294 x III/3293 směrem do centra v celkové délce úpravy 234 metrů. Jedná se o opravu jak části silnice ve vlastnictví kraje, tak o část ulice ve vlastnictví města Pečky. Bude se vyměňovat dlažba za asfaltobeton, chodník dostane zámkovou dlažbu, rekonstruovat se budou dvě autobusové zastávky, zřídí se dva parkovací zálivy. Úpravy se dočká vzrostlá zeleň, vozovku bude třeba odvodnit do nových uličních vpustí.

Stavební povolení je již vydané také na opravu ulice v Horkách. Opravovat se bude v úseku od křižovatky s místní ulicí Svobody po křižovatku s třídou Jana Švermy.

Místo panelů tu bude zámková dlažba. Komunikace je navržená v režimu obytné zóna o šíři 4,5 metru s celkovou délkou úpravy 329 metrů. Podél komunikace je navrženo 25 kolmých parkovacích stání, jedno vyhrazené pro tělesně postižené.

Další letos plánovanou akcí je umělá závlaha na fotbalovém hřišti. V současné době je podle starosty Milana Urbana zpracovaný hydrogeologický průzkum, je uzavřená smlouva s projektantem na dokumentaci na studnu a jakmile bude hotová, vypíše město výběrové řízení. „Závlahu chceme udělat během prázdnin. Peníze jsou připravené v rozpočtu," dodal starosta.

Aktuálně se chystá také povodňová prohlídka mlýnského náhonu. S jeho čištěním se už se částečně začalo, teď se mapují další místa. Mlýnský náhon je v majetku několika vlastníků. Rozhodujícím jsou dva soukromí vlastníci a město Pečky. Čištění financuje město.

V těchto dnech se uskuteční jednání mezi městem Povodím Labe ohledně dalšího toku – Výrovky. „V některých úsecích je Výrovka tak zanesená, že kdyby přišly vydatné deště, tak nás to vyplaví znovu," dodává starosta.