Anketu přišlo na místo vyplnit více jak padesát občanů. Zájemci, kteří akci nestihli, mají ještě šanci se vyjádřit. Na webových stránkách Kolína je anketa k dohledání v příloze – stačí ji jen vyplnit a poslat na email městského architekta Davida Mateáska nebo si tiskopis vyzvednout na podatelně Městského úřadu Kolín.

Nápady a připomínky je možné zasílat od konce října. Anketa obsahuje soubor otázek. Jedna z nich je například zaměřena na to, co občanům na aktuálním stavu náměstí připadá nejvíce problematické, co od plánovaných úprav očekávají i na to, jak vnímaí současnou bezpečnost místa.