Město má na práce kolem 60 milionů dotace, které musí využít striktně letos. A půlrok není na tak rozsáhlou stavbu, jakou je jídelna a dvě kuchyně, nikterak dlouhý čas.

Do konce roku, spíše do soboty 5. prosince, chce město vyúčtovat práce, které jsou kryté z dotace, aby ji dostalo proplacenou. Na začátku příštího roku pak to, co jde z peněz města plus případné nedodělky. „Nepředpokládáme, že by nová školní jídelna a kuchyně začaly fungovat před začátkem druhého pololetí dalšího školního roku. Pokud vše dobře půjde, začne se vařit od 1. února,“ předeslal starosta Jakub Nekolný.

Původně se ale plánoval rozjezd už od října. I smlouva o díla byla uzavřená do konce srpna. Nyní však přichází nutnost udělat dodatek ke smlouvě, který ještě projedná městská rada. Stavební práce se protáhly. Jak starosta vysvětlil, musely se dělat přepoje teplovodního vedení a v projektu na toto zařízení byla chyba v naplánování. „Museli jsme vyčíslit předělání této technologie a budeme to po projektantovi vymáhat,“ upřesnil starosta.

Práce v areálu nemocnice jsou rozsáhlou akcí. Bývalá výměníková stanice se mění na školní jídelnu, nemocniční kuchyně na centrální školní kuchyni. Nyní se pro nemocnici provizorně vaří v jiném objektu (č. p. 1099) a současně probíhá rekonstrukce v navazující nemocniční budově, kde dřív sídlila lékárna Pilulka.

Jak doplnila vedoucí finančního odboru Šárka Jedličková, práce jsou navázané na kolaudaci malé kuchyně, která bude vařit pro nemocnici. „Ta zatím není vybudovaná, nelze tedy současnou starou nemocniční kuchyni přemístit, provoz nesmí být přerušen. Může se tak zdát, že velká stavba nové školní kuchyně a jídelny za 90 milionů je trochu utlumená. Částečně je to způsobené i koronavirovou krizí, ale hlavně síly jsou nyní upnuté na malou kuchyni, spousta prací je navazujících – rozvody, vzduchotechnika a podobně,“ popsala.

Skutečnost, že se práce prodloužení, přinese i náklady navíc. Podle Šárky Jedličkové to bude kolem 1,5 milionu korun.