Mělo bytam vzniknout šest bytů – čtyři jednopokojové, dva dvoupokojové, všechny v rámci takzvaného chráněného bydlení a všechny v přízemí. „Celkové náklady se odhadují zhruba na 5 milionů korun,“ poznamenala vedoucí odboru správy majetku města a bytového hospodářství Věra Růžičková. Z dotace by mohlo město dostat zhruba 3,5 milionu, 300 000 dá ze svého rozpočtu, na zbytek by si vzalo úvěr, který by se do deseti let zaplatil z nájemného. Příslib dotace bude radnice vědět zhruba v půli června, takže začít stavět by se mohlo ještě letos a dokončené by nové byty mohly být příští rok.