Kolínským strážníkům bylo ale chování „kolegy" něčím podezřelé. Když ho požádali o prokázání totožnosti, ukázalo se, že má sice stejnokroj, ale ne už služební průkaz.

Uvedl, že má na náměstí schůzku s ženou, uniformou městské policie na ni chce udělat dojem.

Zda se mu to podařilo, není známo, jisté každopádně je, že se muž dopustil přestupku tím, že úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem nebo čekatelem. Tak hovoří zákon o obecní policii. Událost bude řešit přestupková komise.