Jeden takový objevili obyvatelé Havelcovy ulice. Není velký, ale kdo tato místa zná, ví, že pokud není zrovna noc nebo neděle, je prakticky nemožné tam zaparkovat. A tak každý metr dobrý. Jenže zrovna v tomto místě parkování naráží na zákaz, který je dokonce zdůrazněn vyšrafováním.

Podle místních je tam zbytečné a jen zabírá možnost parkování. „Pozemní značení je tu ještě z dob, kdy se kdysi sklenářství zaváželo trambusem. To byl zhruba rok 1993. Dnes už tu dávno jezdí jen dodávka,“ popsal obyvatel ulice Václav Hrudka. Ten má se šrafováním nemilou zkušenost. „Zaparkoval jsem tam, abych nahoru do domu vynosil štuk. Stál jsem tam opravdu pár minut – a už jsem měl na autě botičku. S pokutou jsme nesouhlasil. Ve výsledku mě to ve správním řízení vyšlo na dva a půl tisíce,“ popsal.

O to hůř se mu pochopitelně hledí na jiné řidiče, kteří na šrafování parkují bez postihu. „Třeba zámečnická pohotovost tam prý může stát klidně celý den. Pro někoho holt značení platí, pro některé ne. Možná pro ně neplatí ani semafory,“ zlobí se Václav Hrudka a připomíná, že takovéto věci samozřejmě dělají zlou krev mezi sousedy.

Problém podle obyvatel Havelcovy ulice dělá i fakt, na proti Kooperativě auta nezřídka parkují dvě za sebou. „To už by se pak opravdu, pokud by se šrafování odstranilo, protáhl jedině cyklista,“ podotýká Václav Hrudka.

To však podle jeho názoru není problém inkriminovaného vyšrafovaného místa, ale nesprávného parkování jiných řidičů. Václav Hrudka podle svých slov už několikrát zkoušel oslovit město, jestli by bylo možné nechat pruhy odstranit. "Ale všechno marné. Prý jsou tam proto, aby bránily divokému parkování,“ dodal s tím, že mezi obyvateli ulice už se začínají šířit nápady na sepsání petice.

Podle místostarosty Tomáše Růžičky parkovací místo za daných podmínek zřídit nelze, neboť s jeho umístěním nesouhlasí dopravní policie a odbor dopravy v přenesené působnosti. „Dle jejich vyjádření se tomuto místu věnují opakovaně a argumentují, že parkovací místo by vzniklo v nebezpečném místě způsobem odporující platným právním předpisům,“ uvedl místostarosta. „Protože s jeho umístěním nesouhlasí odborný dozor dopravní policie ČR, je zbytečné tuto variantu za stávajících podmínek z pohledu samosprávy posuzovat, neboť nezískáme potřebné povolení,“ vysvětlil.

A policie se zřízením parkovacího místa skutečně nesouhlasí.  „Odstavné místo stejně jako pozemní komunikace musí mít parametry dle stávající platné legislativy a prováděcích předpisů,“ říká policejní mluvčí Martina Fejfarová s odvolání na ČSN 73 6056 z března 2011, o odstavných a parkovacích plochách silničních vozidel.

„Při ověření průjezdnosti směrových obloukem dle technických podmínek pro Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací TP 171 (schváleno Ministerstvem dopravy ČR, odborem pozemních komunikací pod č.j.: MD – OPK čj. 582/04-120-RS/1 ze dne 22. prosince 2004 s účinností od 1. ledna 2005), je zřejmé možné kolizní místo na pozemní komunikaci,“ odůvodnila.