Vedení měst a obcí se dosud až na výjimky snažila problém řešit sama. Například Český Brod už vytvořil stovky nových míst ve školách, ale stále je to málo. Proto se nyní chystá využít možnost, jak získat peníze na plánovanou dostavbu Základní školy Žitomířská. Ministerstvo školství totiž vypisuje výzvu na rozvoj vzdělávacích kapacit v okolí hlavního města.

Výhodou při získání dotace je spolupráce obcí. A to by v okolí Českého Brodu nemusel být velký problém, místa pro děti do škol potřebuje mnoho obcí v okolí.

Například Doubravčice. I tam plánují výstavbu základní školy, mají podobně jako Český Brod už vykoupené pozemky a zpracovanou studii. „Máme hodně dětí, ale místa pro ně do škol žádná. Pokud by dotace vyšla, pomohlo by to celému ORP Český Brod. Jde o děti z naší obce i z okolí, které by mohly chodit do naší školy, Český Brod by stáhl druhou část regionu s ohledem na dopravní dostupnost. Jsme ale zatím úplně na začátku,“ uvedl starosta Doubravčic Jaroslav Prkno k plánovanému vzniku svazku obcí za účelem výstavby škol v Českém Brodě a Doubravčicích.

Dotace může pokrýt až 85 procent uznatelných nákladů, což by podle starosty Českého Brodu Jakuba Nekolného vzhledem k vysokým nákladům pochopitelně Brodu a Doubravčičím velmi pomohlo.

Původně navržená přístavba českobrodské školy měla mít celkem 15 kmenových tříd a doubravčická 18. „Na společném jednání jsme se ale dohodli, že v našem městě bude nakonec 13 a v Doubravčicích 14 tříd. Celkové náklady by se v obou lokalitách pohybovaly nad 600 milionů korun, přičemž maximálně 517 miliónů korun by měla činit dotace,“ sdělil Nekolný.

Na financování nové svazkové školy by se rovněž podílely formou veřejnoprávních smluv i okolní obce, které již prý projevily zájem.

Že se ale svazková škola nezjeví jako mávnutím kouzelného proutku, o tom by mohli vyprávět třeba v Úvalech. Ze stejného důvodu, jímž jsou nedostačující kapacity pro školní děti, začalo vedení Úval ve spolupráci s okolnímu obcemi pracovat na projektu výstavby takové školy už před více než čtyřmi lety a dosud se na stavbě ani nekoplo.

Do svazku obcí se tam zapojily Úvaly, Květnice, Dobročovice, Zlatá, Sibřina a Přišimasy. Ještě během příprav, zhruba před rokem, odstoupila z projektu obec Sibřina, protože rozjela výstavbu vodovodu a kanalizaci a splátky jí neumožňují podílet se na spolufinancování školy.

Optimismus ale může zúčastněným, kteří dosud vydrželi, vlévat do žil fakt, že letos v létě bylo stavebním úřadem v Úvalech vydáno územní rozhodnutí k novostavbě školy. Nyní se pracuje na stavebním povolení. „Na jaře bychom ho mohli mít,“ věří starosta Úval Petr Borecký.