Chtějí stávající budovu zrekonstruovat a tím také zmodernizovat.V tomto rozhodnutí táhnou za jeden provaz. Proti této investici se totiž nepostavil ani jeden z třinácti zastupitelů, kteří o návrhu hlasovali.

Právě z toho důvodu reagovali na výzvu o dotaci, která by mohla pokrýt až 80% všech nákladů. Předpokládaná cena rozšíření místní školičky je 5,3 milionu korun, a to včetně vybavení třídy, které stojí 0,5 milionu korun.

Žádosti o dotaci se mohou podávat od počátku srpna. Konec podávání žádostí je však datovaný až na 29. listopadu do 12.00 hodin.

Stříbrný Skalice má však šanci finanční pomoc získat, jelikož podle dostupných informací budou zvýhodněné projekty realizované v obcích, které byly postižené červnovými povodněmi.

Mezi takové obce se Stříbrná Skalice řadí.