Na posledním zastupitelstvu byly prodiskutovány možnosti pomoci formou peněžního daru některého obci. Hovořilo se však také o zakoupení konkrétní věci, jako je například vysoušeč, kterých stále není dost a stále jsou potřebné. Zastupitelé v Olešce hovořili však také o tom, že finance, případně věcný dar darují konkrétnímu subjektu. Zastupitelka Karolína Strnadová pak navrhla uvolnit z rozpočtu 25 tisíc korun k těmto účelům. Devět přítomných zastupitelů tuto částku schválilo a starosta Jaroslav Vedral byl pověřený vytipovat subjekt, případně obce v nejbližším okolí Olešky, kde potřebují pomoc.