V této chvíli je už téměř jasné, že se církvi podaří na akci získat dotaci. O tu se snaží už dva roky. Nejprve se kolínská žádost nevešla do alokace, teď už přišlo od ministerstva pro místní rozvoj vyrozumění, že se alokace navýšila. „Takže se dostane i na nás, kteří jsme byli v zásobníku projektů. Nyní máme do 30 dnů povinnost doložit zaktualizovaný projekt a studii proveditelnosti, což stihneme,“ potvrdil kolínský farář.

Poté, co se zhruba před měsícem veřejnosti otevřel zrevitalizovaný, dosud z velké část nepřístupný areál kostela (kostnice, zvonice, Stará škola, parkány), se tedy nyní schyluje k pracím uvnitř Bartoloměje. Jedná se konkrétně o stavební práce v sakristii, presbytáři včetně restaurování fragmentů nástěnných maleb, schodiště na ochoz, Kokovskou kapli, nové omítky na jižní stěně kostela, instalaci mříží v jednotlivých kaplích ochozu nebo také mříže pod kůrem, díky čemuž bude možné v průběhu dne vstoupit do kostela.

Dále se stavebně – restaurátorsky upraví kůr. Vytvoří se pochozí lávky na půdě kostela, stavebně se bude restaurovat i krypta pod presbytářem. Rovněž se nainstaluje osvětlení, ozvučení, kamery a požární čidla.

Svatobartolomějská krypta by se měla posléze zpřístupnit veřejnosti. Další zajímavostí je plánované osvětlení Křížové cesty. Samostatné části projektu pak tvoří renovace varhan a restaurování mobiliáře, tedy oltářů, soch, obrazů, kalichů či monstrance.

Celkové náklady na všechny práce jsou přes 60 milionů korun, z čehož 90 procent by mělo být hrazeno z fondů EU, 5 procent činí spoluúčast státu a 5 procent uznatelných nákladů platí žadatel, tedy Římskokatolická farnost Kolín. „Hlavním důvodem, proč kolínská farnost požádala o dotaci, byl nevyhovující stav varhan a vědomí, že asi 18 milionů korun na jejich kompletní renovaci by bylo těžké sehnat z místních i národních zdrojů a trvalo by určitě dlouhé léta, než by se prostředky soustředily,“ připomněl Halama počátky celé velké akce.

Radnice úspěch farnosti kvituje. „Jsem velmi rád, že se to povedlo, tímto projektem bude celá lokalita u Bartoloměje dokončena,“ poznamenal starosta města Michael Kašpar.