Přestavba varhan je součástí velké rekonstrukce chrámu, jejíž další část začala v pondělí 19. dubna slavnostním předáním staveniště. V rámci stavebních prací se budou opravovat vnitřní povrchy, klenby, bude nové ozvučení a osvětlení, dojde na restaurování vitráží či vstupního portálu.

Jak uvedla projektová manažerka celé akce Iveta Holá, práce budou probíhat za plného návštěvnického provozu. „Předpokládáme, že pouze během roku 2022 bude chrám na tři až pět měsíců uzavřen, když se bude pracovat například na podlahách,“ upřesnila. Stavební úpravy by měly být hotové do konce září 2022.

Třetí částí projektu jsou restaurátorské práce na mobiliáři, týkající se více než 150 předmětů. „Bude se pracovat například na kazatelně, na oltářích, dále jsou to třeba Boží muka, ale i sochy, obrazy uložené v Kokovské kapli. Dále to budou monstrance, kalichy, ciboria a tak dále. Také celý betlém se bude restaurovat,“ upřesnil farář.

Fotogalerie: Podpis smlouvy na revitalizaci interiérů chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

Celkové náklady jsou přes 60 milionů, dotace činí zhruba 58 milionů. Zbytek pokryjí zdroje farnosti, město Kolín přispělo 300 tisíc korun.

Zajímavostí interiéru bude jistě zpřístupnění krypty pod presbytářem. „Prostor není velký, bude možné po schodišti sejít dolů a přes mříž nahlédnout,“ uvedl stavební technik kolínského vikariátu Petr Čech.