Nový oltář bude z pískovce, bude mít skleněnou výplň, kde budou uloženy ostatky svatých. Počítá se, že bude mírně levitovat, plánuje se cca tři centimetry nad zemí. Hodně bude záležet na statice, konec konců pod oltářem je krypta, která se také rekonstruuje a bude přístupná veřejnosti.

Oltář by měl pracovat se světlem, ostatně Václav Cigler je znám svými světelnými objekty třeba pro Slovenské národní divadlo v Bratislavě, Bratislavský hrad nebo třeba stanice pražského metra Křižíkova, Náměstí Republiky apod.

Kolínský chrám by měl mít nový oltář nejdéle do roku 2023, farnost by raději již o rok dříve tak, aby jeho usazení korespondovalo s průběhem celé rekonstrukce svatostánku.