Třebaže opravy mají daleko do konce, kostel zvládne fungovat i při rekonstrukci. Řekl to Libor Bulín, kolínský farář. Otevření pak připadá na první adventní neděli, ta letos připadá na 2. prosince.

Kostel prošel takřka generální opravou. „Dodělali jsme zastřešení ochozu, kam zatékalo, udělali jsme elektroinstalace po podlahu. Ještě vloni byl kostel doopravdy staveniště," řekl Petr Čech, který působí jako stavební technik.

Právě kopání v podlaze odhalilo zajímavý nález: prý se nalezlo tolik kostí, které zaplnily třicet krabic od banánů. Na jedné lavici u zdi dokonce byl ještě jeden zkamenělý obratel. Lidský.

Původně měl být Bartoloměj otevřený už na podzim, ale to se nepovedlo. „Hlavním důvodem bylo to, že se nám nepodařilo sehnat peníze na dokončení restaurování lavic, nebylo by na čem sedět," vysvětlil Petr Čech. „Vyřešit tohle bylo nejnutnější pro to, aby kostel mohl být uveden zpět do provozu," řekl.

Kostel se zavíral v roce 2008, kdy lešení zabíralo celou loď až ke stropu, nikdo by se do Bartoloměje tím pádem už nevešel.