Následně se ve spolupráci s obcí, která podle slov pana ředitele velmi podporuje podobné aktivity školy v obci, a současně i za podpory rodičů, kteří poskytli k výsadbě několik ovocných stromů, se žáci školy pustili do samotného sázení. Kromě toho se žáci s chutí pustili také do úklidu blízkého okolí školy a obce. „Snažíme se v rámci environmentální výchovy zapojit žáky do různých praktických činností, které podporují jejich kladný vztah k životnímu prostředí," řekl ředitel školy Tomáš Ort.

„Vede nás k tomu taktéž i naplňování naší společné vize školy Prosperity, a to že vědomost a dovednost je pevná tehdy, pokud je spojená s prožitkem. Snažíme se o to, aby těch prožitků bylo dostatečné množství,“ dodal Ort. Základní škola je zapojena vřadě tzv. ekoprogramů, projektů, například Ekoškola, Recyklohraní, Les ve škole – škola v lese, Jdete ven, 72 hodin, Ukliďme svět aj.