Pasování proběhlo poprvé v roce 2008 v rámci oslav 120. výročí založení knihovny.Mezi zúčastněnými byly děti ze všech prvních tříd obou českobrodských škol. A jak tomu bylo i minulý rok, k českobroďákům se přidali i prvňáci z Poříčan.

„Letos se uskutečnilo šest hodinových pořadů, při kterých jsme přivítali mezi čtenáře a budoucí uživatele knihovny celkem 118 dětí. Je ovšem nutné dodat, že řada z nich již naši knihovnu navštěvuje,“ říká Eva Vedralová, ředitelka knihovny v Českém Brodě.

Nejdříve na děti, jako v letech minulých, čekali tři písmenkoví skřítkové, kteří je doprovodili na místa. Za zvuků královských fanfár pak na svůj trůn usedla také Písmenková královna, aby mohla sledovat, jak děti budou plnit zábavné úkoly, které si pro ně skřítkové připravili.

„První skřítek dětem dával veršované hádanky, s druhým skřítkem děti na tabuli skládaly slova ze slabik a třetí skřítek přečetl dětem krátké pohádky o prvních třech písmenkách abecedy a společně s dětmi potom hledal jména pohádkových postaviček, která těmito písmenky začínají. Podívali jsme se i na druhý konec abecedy a společně hledali názvy zvířat, která začínají písmenky Z a Ž,“ popisuje v krátkosti body dopoledních programů ředitelka Vedralová.

Po soutěžení došlo na samotné pasování, které vykonala slavnostně královna, a to svým žezlem. Každý čtenář dostal diplom, sladkou maličkost a originální knižní záložku, vlastnoručně vyrobenou knihovnicemi. „Na závěr se děti společně vyfotografovaly s Písmenkovou královnou, rozloučili jsme se s přáním hezkých prázdnin a dalších setkání s knížkami v příštím školním roce,“ uzavírá Eva Vedralová.

Veronika Sobíšková