O demolici přístřešku informovala českobrodská radnice na svém Facebook s tím, že proběhla ve dnech od 10. do 13. června. „Pozemek kolem sila a samotnou budovu z roku 1923 převádíme na Středočeský kraj, který ji v budoucnu přestaví na depozitář Regionálního muzea v Kolíně,“ uvedlo město Český Brod.

Smlouvu o koupi podepsali středočeský radní pro oblast majetku Libor Lesák a starosta města Český Brod Tomáš Klinecký letos. Slavnostního podpisu smlouvy se zúčastnil také radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda. Kraj budovu a pozemky odkoupil za necelých 20 milionů korun.

„Plánovaná výstavba depozitáře v Českém Brodě, který bude ve správě Regionálního muzea Kolín, zapadá do našeho plánu vybudovat kompletní síť muzejních depozitářů pro uchování sbírkových předmětů krajských muzeí a galerií,“ připomíná kraj na svém webu s tím, že dva z depozitářů, v Kladně a v Berouně, byly již dokončeny v roce 2022, respektive 2021.

„Další depozitáře pro Muzeum T. G. M. Rakovník, Muzeum Podblanicka ve Vlašimi, Rabasovu galerii Rakovník, Regionální muzeum Mělník a již zmíněný depozitář pro Regionální muzeum Kolín v Českém Brodě plánuje kraj vybudovat postupně do roku 2030,“ píše kraj.

Celkové náklady přesahují částku 1 miliardu korun. V majetku krajských muzeí a galerií jsou uloženy téměř 3 miliony objektů různé historické či umělecké hodnoty.