Město nyní začíná rozvolňovat. Na posledním zasedání zastupitelé odhlasovali zrušení stop stavu pro kanalizaci. Jde především o to umožnit připojení stávajících nemovitostí, které se dosud připojit nemohly.

Jak informovala vedoucí odboru rozvoje Hana Dočkalová, v červnu 2019 už kapacita čistírny odpadních vod překračovala horní povolený limit. Od té doby začal stop stav platit. „V té době už ale byla vypracovaná projektová dokumentace na intenzifikaci, která se uskutečnila v letech 2021 až 2022. Nyní byl zahájen zkušební provoz, bude probíhat rok, poté bude následovat kolaudace,“ upřesnila Dočkalová. Zrušení stop stavu na napojování na kanalizaci se týká prakticky celého města, zatím kromě severozápadní části. „Jde o lokalitu, která teče na OK10, což je převážná část Škvárovny a velká část Mexika,“ upřesnil místostarosta Milan Majer. OK10 je zařízení ve Sportovní ulici, kde je úzké hrdlo a bude třeba ještě provést stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory.

Aktuálně dokončená intenzifikace čističky zvýšila její kapacitu na cca 13 300 ekvivalentních obyvatel. „Do budoucna chystáme další intenzifikaci, která by měla přinést kapacitu až 17 tisíc obyvatel, máme hotovou studii, řešíme pozemky,“ připomněl starosta Tomáš Klinecký. To už by mělo vystačit i pro novou výstavbu a rozrůstání Českého Brodu.

U vodních zdrojů jsou podle slov Hany Dočkalové jiné termíny. „Už je sice dokončený vodojem, ale stále ještě nejsou zkolaudované přivaděče a nové vodní zdroje v Dolánkách,“ vysvětlila. Podle odhadu starosty by ke zrušení stop stavu pro napojování na vodovod mohlo dojít v červnu, zazším termínem je září.

Vodojem nově dostal další akumulační komoru o objemu cca 990 kubíků, provedena byla kompletní rekonstrukce stávající akumulační nádrže. Nové vrty by měly do vodovodní sítě města dodávat vodu v objemu až 13 litrů za sekundu. Intenzifikace čističky, úprava vodojemu a nové vrty vyšly celkem na více než 130 milionů. Na všechny tři akce se městu podařilo sehnat dotace, které mu nemalou část nákladů pokryly.