Všichni zúčastnění společně vyrazili zhasnutým městem okolo místní sokolovny a muzea až k vánočnímu stromu u zvonice kostela sv. Gotharda na náměstí Arnošta z Pardubic.

Slavnostní adventní průvod se v Českém Brodě uskutečnil již po čtrnácté. Součástí programu bylo tradiční rozdávání vánočních perníčků. Pro letošní ročník si město připravilo několik novinek. K vidění byla například světelná projekce, která se promítla na architektonicky významné budovy podél trasy.

Malé i velké potěšily divadelní scénky s anděly i zpěv dětí ze Základní umělecké školy Český Brod. Program nově nabídl andělskou poštu pro nejmenší u domu č. p. 1. Každé dítko zde mohlo u andělů zanechat dopis plný vánočních přáních Ježíškovi.