Stavba okružní křižovatky u ZZN proběhne ve spolupráci se Středočeským krajem. Stát by měla kolem 15 milionů korun a město Český Brod se podle starosty Tomáše Klineckého bude podílet polovinou. „Veřejnou soutěž zařizuje kraj. Jistě půjde dopravně o velmi složitou akci, ale věřím, následný výsledek bude pozitivním řešením,“ řekl.

Nepůjde o nikterak rozlehlý kruhový objezd, svůj účel by však na místě podle Klineckého měl splnit. Kraj nyní začne připravovat veřejnou soutěž na stavební firmu. „V praxi půjde o komplikovanou akci s dopravními omezeními, ale očekávané nepohodlí by mělo být následně vyváženo vyřešením nejsložitějšího dopravního uzlu ve městě,“ míní českobrodský starosta.

V čase největší špičky bývá na křižovatce u ZZN častým problémem dostat se z vedlejší silnice na hlavní či odbočit vlevo. Na místě se poté kvůli tomu tvoří fronty a zdržení roste.

„Až se začne s pracemi, situace bude v centru města určitě složitá, protože místem denně projede velké množství aut. Ale vycházíme ze studie, že by změna na kruhový objezd měla lokalitu udělat plynulejší a řidiči by tam měli strávit mnohem méně času,“ věří Tomáš Klinecký.

Kruhová křižovatka není jedinou změnou, kterou by lokalita u ZZN měla projít. Rekonstrukcí by měl projít dům č. p. 202, kde by za finanční podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí, o kterou bude město žádat, mohla vzniknout dětská skupina. „Toto téma souvisí s plány na celkový rozvoj areálu ZZN, na které máme nově zpracovanou územní studii zahrnující budoucí zástavbu i rozvržení veřejných prostranství včetně nové ulice k divadélku s úpravou jeho předprostoru i řešení okolí budoucího depozitáře,“ uvedl Tomáš Klinecký.

Změna by se měla týkat i přilehlého parkoviště, kde se nyní za stání neplatí. To by se ale v blízké budoucnosti mělo změnit. Cena by měla být stejná jako na K+R stáních u vlakového nádraží, tedy 10 korun za 12 hodin a 20 korun za 24 hodin. Za každých dalších 24 hodin zde město účtuje rovnou stovku.