Ocenění získali lékařka Eva Štěpánová za celoživotní práci zubní lékařky, dlouholetá zaměstnankyně domova pro seniory Anna Český Brod Eva Fialová za příkladnou práci v organizaci, dlouholetý zaměstnanec Technických služeb Český Brod Miroslav Šedivý taktéž za příkladnou práci v této organizaci a in memoriam lékařka Alena Vostřezová za celoživotní práci dětské lékařky.