Cena může být udělena zejména za významnou činnost v oblasti sportu, kultury, pedagogiky a podnikání, za mimořádnou činnost v různých oblastech života, která má přínos pro město a šíří jeho dobré jméno, nebo za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů.

Nominovaní mohou být mladší 18 let. Může jít o fyzické i právnické osoby či kolektivy osob bez právní subjektivity, které mají sídlo či bydliště v Českém Brodě. „Výjimečně může být cena udělena i osobám, které podmínku sídla či bydliště v době udělení nesplňují, vždy se však musí jednat o osoby, které ve městě působily, žily nebo se zde narodily,“ píše se v pravidlech.

Zájemci o podání nominace naleznou na webu města formulář. Tam kromě svých kontaktních údajů vyplní jméno navržené osoby, případně název skupiny či družstva a stručné důvody nominace.

Po skončení lhůty pro nominace vybere z došlých návrhů kulturní komise kandidáty na ocenění a zvolená jména předloží ke schválení městským radním. Ti pak budou mít v otázce udělení ceny poslední slovo.

Osm oceněných

V loňskem roce si ocenění převzalo osm lidí. Šlo o pedagožky Veroniku Pivoňkovou a Markétu Rücklovou, dětskou lékařku Irenu Drahoňovskou, dlouholetou pracovnici informačního centra Ivanu Nývltovou, dlouholetého předsedu šachového klubu Zdeňka Chybného, kapitána SK Český Brod Davida Fikejze, římskokatolického kněze Matúše Kociana a Antonína Řezáče, který cenu obdržel za svou aktivitu v oblasti turismu.