Rekonstrukce střech se dočkaly pavilony E a F v nemocnici, kde se nacházejí odborné ambulance a současné stanoviště záchranné služby. Město na svém Facebooku informovalo, že střechy jsou po rekonstrukci biotopní zelené.

„Zateplili jsme také atiky z vnitřní a horní strany, proběhla také příprava pro budoucí zateplení fasád obou pavilonů. Součástí investiční akce jsou i práce na elektroinstalacích, hromosvodu, klempířských a zámečnických konstrukcích a střešních vpustích a dalších prvcích,“ píše město.

Celkové náklady rekonstrukce střech se vyšplhaly na 6 milionů korun a jsou hrazené z rozpočtu města. To však na projekt žádalo o dotaci. „Na výsledek žádosti o dotaci, kterou jsme podali, zatím čekáme,“ doplnila českobrodský radnice.

Zelené střechy se v posledních letech stávají velkým trendem. Objevují se po celé republice. Často se zazelenají střechy škol, ale i úřadů a dalších veřejných institucí. Přiklání se k nim ale i mnozí majitelé rodinných domků. Nízký porost na střechách, většinou tráva či mech, má estetickou, ale i ekologickou. Osvěžuje vzduch, pomáhá zadržet dešťovou vodu, chrání střešní konstrukci a v neposlední řadě se stane další tepelnou a zvukovou izolací.