Kněz po českobrodské bohoslužbě pozval farníky ke společné večeři. V průvodu s věřícími přenesli Nejsvětější svátost na farní zahradu, kde se nachází Getsemanská zahrada. V ní se danou noc věřící bdí a modlí se.

Na Zelený čtvrtek kněží slaví den ustanovení svátosti svěcení (služebného kněžství). Probíhá také obřad mytí nohou. Kněz sundá ornát a dvanácti vybraným mužům, kteří znázorňují dvanáct Kristových učedníků, umyje nohy.