Měl by pomoci s přípravou koncepčních dokumentů, při přípravě investic, s organizováním architektonických soutěží anebo navrhovat úpravy veřejného prostoru.

„O zřízení pozice městského architekta velmi stojíme. Máme ji jak v programovém prohlášení rady, tak jako jeden z cílů strategického plánu. Chceme najít kvalitního odborníka, který bude dohlížet na architektonické kvality rozvojových projektů města a pomůže nám zlepšovat prostředí ve městě," říká místostarosta Tomáš Klinecký.

„Architekt města nebude mít rozhodovací pravomoci, ale bude silným partnerem samosprávy. Musí také dokázat výtečně komunikovat s veřejností. Přínosem pro město by mohl být někdo, kdo přinese inspiraci zvenčí, ale nebráníme se ani spolupráci s místními architekty," doplňuje tajemník městského úřadu Aleš Kašpar.

„Podmínkou ale je, aby vybraný uchazeč ve městě nerealizoval zakázky ani pro město ani pro jiné subjekty, a nebyl tak ve střetu zájmů," připomněl místostarosta Klinecký.

Výběr architekta města proběhne ve dvoukolovém konkurzu. Uzávěrka prvního kola bude 25. května. Poté bude následovat osobní pohovor s finalisty, kteří si připraví příklady dobré praxe použitelné konkrétně pro Český Brod.

Ve výběrové komisi zasednou významné osobnosti z oboru, například architektka města Litomyšl Zdeňka Vydrová, architekt Petr Klápště z Fakulty architektury ČVUT. Komisi doplní představitelé vedení města.