Přestavení vítězné studie se konalo v úterý 25. června v budově staré radnice na náměstí. Za vítěze se představení zúčastnil zakladatel studia Jiří Weinzettl a Zuzana Johanidesová, která měla tuto vítěznou studii na starosti. „Zatím se jedná o vítězný návrh, který nyní budeme podrobně dotahovat a následně vznikne projektová dokumentace,“ upozornila.

Cílem je vytvořit nový vhled pro centrum města tak, aby se stalo příjemnějším pro trávení volného času. Na náměstí by měla ubýt parkovacích míst, naopak zde bude více prostoru pro odpočinek. Studie počítá s pěšími zónami, více stromy a obecně větším množstvím zelených prostor. Přibyde také nový vodní prvek, jehož podoba zatím zůstává otevřená.

Celkové náklady na rekonstrukci obou náměstí se odhadují na 120 až 150 miliony korun. Město by na ni chtělo získat dotaci. Starosta Tomáš Klinecký uvedl, že samotná realizace by měla začít zhruba za rok a půl až dva roky. „Kompletní rekonstrukci bychom měli rádi hotovou do roku 2029,“ dodal Klinecký.

Z řad živnostníků a obyvatel náměstí vzešla při prezentaci obava o obslužnosti prostoru po dobu prací, tu by měla zajistit co největší etapizace prací. „Samozřejmě nemůžeme náměstí kompletně na dva roky zavřít,“ konstatoval místostarosta Milan Majer.