Environmentální vyúčtování vyčísluje, o kolik tak Českobrodští ušetřili ekosystém. Předáním starých elektrospotřebičů k recyklaci uspořili 380 MWh elektřiny, téměř 23 tisíc litrů ropy či více než 1600 metrů krychlových vody. Snížili emise skleníkových plynů o 77 tun oxidu uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 334 tun.

Jak Miroslav Kruliš doplnil, technické služby společně s městem vytvářejí lidem pro správné nakládání s opady odpovídající podmínky. Funguje svoz bioodpadu, textilií, plechovek, oleje, svoz plastů a papíru z domácností. Již čtvrtý rok funguje sběrný dvůr v Liblicích pro občany Českého Brodu zdarma.