Radnice hodlá na web města umístit odkaz na speciální adresu projektu, na které budou k dispozici veškeré možné informace.

„Asi nejzajímavější novinkou jsou mapy kriminality, ze kterých je patrné, v jakých lokalitách města v uplynulém období docházelo k páchání trestné činnosti a přestupků," říká starosta Jakub Nekolný.

Z těchto map je například patrné nejen snížení takříkajíc „závadového" chování v loňském roce oproti roku 2014, ale také jeho vytlačování z míst pod dohledem kamerového systému.

„Evidentní je to v případě prostoru nádraží a jeho okolí, kde se z jednoho z nejhorších míst z pohledu bezpečnosti stala po rekonstrukci a osazení kamerami vcelku bezproblémová lokalita. Samozřejmě se chceme rozvoji kamerového systému dále věnovat," dodal starosta.