Už před šesti lety vznikla studie architekta Josefa Němečka na úpravy vnitřních prostor této budovy. Cílem projektu bylo spojení interiéru do jednoho celku a úřad pomyslně otevřít občanům, kteří si sem přichází vyřizovat své záležitosti.

„Celý projekt je nákladný, proto je rozdělen do několika etap. Nejdříve jsme v letech 2016 – 2017 zrekonstruovali pracoviště odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu v přízemí,“ popsal starosta Jakub Nekolný.

Kvůli nárůstu agend odboru dopravy následovala v roce 2020 dispoziční úprava pracovišť v prvním patře. A v zimě začaly úpravy chodby a schodiště do prvního patra, kuchyňky pro zaměstnance a pracoviště občanských průkazů a evidence obyvatel. „Pro lepší komfort klientů byl na chodbě zřízen dětský koutek i místo k odpočinku s automatem na vodu,“ dodal.

Vše je upraveno nejen stavebně, přibyl i nový nábytek či výmalba. Nyní jsou nové prostory připravené na provoz, který se rozjede začátkem června.