Město teď řeší, jak se skládkou naložit. Původce či původci skládek je vytvořili částečně na městských, částečně na soukromých pozemcích. Zástupci města, technických služeb a městské policie už se s majiteli sešli a kromě častějších kontrol se dohodli také na osazení závory na cestě směrem od Břežan.

Do odstranění černých skládek se pustí město a také ti, kteří přírodě od následků konání jiných lidí pomáhají – dobrovolníci, kteří chodí uklízet v rámci akce Ukliďme Pošembeří.

Město současně vyzývá obyvatele, aby v případě, že si všimnou něčeho podezřelého, nebyli lhostejní, přivolali městskou policii případně pořídili fotografii, poznamenali si poznávací značku auta apod.