Zazněla u pomníku, kde se zastavil krojovaný průvod, aby uctil památku padlých. Poté následovalo společné fotografování. Všemu pochopitelně předcházela Česká beseda, kterou krojované dívky i chlapci předvedli v místní hospodě.Slavnostní den pokračoval obcházením jednotlivých domů, u kterých stály ozdobené májky.

Před každým domem se pak tancovalo, majitelé domu uprostřed, ostatní okolo v kruhu. Do něj krojovaná mládež mnohdy přizvala i děti, které v dalších letech snad budou v tradici pokračovat. V obci nechyběly barvou nastříkané nápisy, které poukazovaly na legrácky, které vypovídají o vztazích v obci nebo takové, co narážely na nějaké malé nešvary. Máje mají na Volárně dlouhou tradici a děvčata si na sebe oblékají kroje, které jsou jakýmsi rodinným pokladem. Dědí se tu totiž z generace na generaci.

Jarní společenskou událost si samozřejmě nenechají ujít všichni obyvatelé vesnice a jaksepatří si tuto formu stmelování užívají.